Laicy w życiu kościelnym Czech schyłku XIV w. w świetle źródeł wizytacyjnych

Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, Tom 36, Numer 1 (1981) s. 95-101
Stanisław Bylina

 

do góry