Układ Schengen zaporą dla wschodniej turystyki oraz wyzwaniem dla polskiej polityki wizowej

Jedziemy do Wód w ... : biuletyn informacyjny : lecznictwo, gospodarka, ekologia, turystyka, kultura, Numer 1 (2008) s. 28-31
Katarzyna Rymarczyk-Wajda

 

do góry