Hajdamacy i koliszczyzna w historiografii polskiej i ukraińskiej : Polsko-ukraiński dwugłos

Przegląd Nauk Historycznych, Tom 16, Numer 2 (2017) s. 7-41
Władylena W. Sokyrska, Tadeusz Srogosz

 

do góry