Dobra szlacheckie i ich właściciele w powiecie orłowskim w drugiej połowie XVIII wieku

Przegląd Nauk Historycznych, Tom 16, Numer 2 (2017) s. 119-138
Michał Kobierecki

 

do góry