Wielowiekowa popularność Diogenesa "Psa"

Meander : miesięcznik poświęcony kulturze świata starożytnego, Tom 15, Numer 2 (1960)
Tadeusz Sinko

 

do góry