Miasto niekończącej się tułaczki : Pejzaż Los Angeles w twórczości filmowej Michaela Manna

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, Tom 9, Numer 4 (2017) s. 19-29
Wojciech Sitek

 

do góry