Przestrzeń danych: między projektowaniem informacji a manipulacją : Analiza specyfiki przekazów infograficznych na przykładzie portalu Visualizing Palestine

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, Tom 9, Numer 4 (2017) s. 39-52
Anna Maj

 

do góry