Realność i wirtualność jako przedmiot badań nad obrazami cyfrowymi

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, Tom 9, Numer 4 (2017) s. 95-103
Karina Banaszkiewicz

 

do góry