Wątki futurystyczne i cyberpunkowe w wybranych telewizyjnych produkcjach popkultury w kontekście retoryczno-językoznawczej analizy utworu audiowizualnego

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, Tom 9, Numer 4 (2017) s. 104-115
Rafał Jakiel

 

do góry