„Obrazo-światy, dźwięko-przestrzenie. Kino Toma Tykwera”, Ewa Fiuk, Wrocław 2016 : [recenzja]

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, Tom 9, Numer 4 (2017) s. 128-129
Patrycja Włodek , Ewa Fiuk (aut. dzieła rec.)

 

do góry