„Redundancja w mediach. Studium pragmalingwistyczne”, Agnieszka Kula, Poznań 2017 : [recenzja]

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, Tom 9, Numer 4 (2017) s. 130-132
Bogusław Skowronek , Agnieszka Kula (aut. dzieła rec.)

 

do góry