Świat hybryd, sztuka hybrydyzacji, hybrydyczny ja

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, Tom 9, Numer 4 (2017) s. 133-137
Barbara Kita , Piotr Zawojski (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Piotr Zawojski, „Technokultura i jej manifestacje artystyczne. Medialny świat hybryd i hybrydyzacji”, Katowice 2017

 

do góry