Sprawozdanie z konferencji „Kicz w kulturach mediów”, Katowice, 15–16 listopada 2017

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, Tom 9, Numer 4 (2017) s. 138-143
Ilona Copik

 

do góry