Militaria w "Liber viginti artium" Pawła z Pragi czyli tzw. Księdze Twardowskiego

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 36, Numer 1 (1988) s. 43-59
Jolanta Danka, Andrzej Nowakowski, Jan Szymczak

 

do góry