"Natiolisme économique et industrialisation. L’expérience des pays de l’Est (1789–1939)", Thomas David, Genève 2009 : [recenzja]

Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, Tom 71 (2011) s. 198-202
Jacek Kochanowicz , Thomas David (aut. dzieła rec.)

 

do góry