Zabiegi brandenburskie o koronę polską w bezkrólewiu 1673-1674

Roczniki Historyczne, Tom 18 (1949) s. 151-162
Janusz Woliński

 

do góry