Mikołaj Czernyszewski i Aleksander Hercen w 1859 r. : konflikt pokoleń i postaw

Studia Historyczne, Tom 34, Numer 2 (1991) s. 199-216
Krystyna Chojnicka

 

do góry