Mikołaj Krystynowic z Lublina polski kurialista z drugiej połowy XV wieku

Roczniki Historyczne, Tom 63 (1997) s. 79-94
Jacek Wiesiołowski

 

do góry