"Na rozdrożu. Młodzież żydowska w PRL 1956–1968", Piotr Pęziński, Warszawa 2014 : [recenzja]

Kwartalnik Historyczny, Tom 123, Numer 1 (2016) s. 190-195
Bożena Szaynok , Piotr Pęziński (aut. dzieła rec.)

 

do góry