"Tradycyjna gospodarka sezonowa w Karpatach polskich", Bronisława Kopczyńska-Jaworska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja]

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 18, Numer 3 (1970) s. 500
Zofia Podwińska , Bronisława Kopczyńska-Jaworska (aut. dzieła rec.)

 

do góry