Średniowieczny katalog biskupów poznańskich w Roczniku lubińskim ukryty

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 54 (2016) s. 51-58
Tomasz Jurek

 

do góry