"Rękopis najstarszej poznańskiej księgi ziemskiej (1386– 1400). Wokół analizy filologicznej", Maria Trawińska, Warszawa - Poznań 2014 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 54 (2016) s. 204-205
Marek Słoń , Maria Trawińska (aut. dzieła rec.)

 

do góry