Debata nad projektem Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju : wnioski i komentarze z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

MAZOWSZE Studia Regionalne, Tom 6 (2011) s. 193-197
Michał Hackiewicz

 

do góry