Osobista narracja jako sposób wyrażenia intersekcjonalnego aktywizmu ucieleśnionego w internecie : przypadek Eve C

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, Tom 10, Numer 1 (2018) s. 38-58
Lula Męcińska

 

do góry