"Możesz kląć, możesz płakać, ale wstań i idź dalej" : ośrodki rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych po polio w Polsce po II wojnie światowej jako przestrzeń życia codziennego

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, Tom 10, Numer 1 (2018) s. 113-124
Marcin Stasiak

 

do góry