O współczesnym statusie kulturoznawstwa: prolegomena do dyskusji : w kontekście Kongresu Polskiego Kulturoznawstwa, Wrocław, 16–17 lutego 2018

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, Tom 10, Numer 2 (2018) s. 201-202
Agnieszka Ogonowska, Bogusław Skowronek, Magdalena Stoch

 

do góry