REKLUB 1927–1949 : rola Czechosłowackiego Klubu Reklamy w historii czeskiej reklamy

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, Tom 10, Numer 2 (2018) s. 203-205
Łukasz Wojciechowski

 

do góry