"Inwentarz księgarski w Jarosławiu z r. 1621", Anna Lewicka-Kamińska, "Roczniki Biblioteczne" 5 (1961) : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 10 (1965) s. 217-218
Maria Szymańska , Anna Lewicka-Kamińska (aut. dzieła rec.)

 

do góry