(Nad)morskie pogranicza nowoczesności. Rostock, Kłajpeda i Tallin od lat 70. XIX do lat 20. XX w.

Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, Tom 73 (2013) s. 153-176
Jerzy Kochanowski

 

do góry