„Entretiens” Stanisława Augusta z ambasadorem rosyjskim Ottonem Magnusem von Stackelbergiem i „Mémoires” ostatniego króla Rzeczypospolitej

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 56 (2018) s. 91-103
Ewa Zielińska

 

do góry