Adam Pawłowski, Maciej Eder, „Struktury sekwencyjne w »Kronice Dalimila«: analiza stylometryczna”, „Rocznik Slawistyczny”, 2015, 64

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 56 (2018) s. 254
P. W. , Adam Pawłowski (aut. dzieła rec.), Maciej Eder (aut. dzieła rec.)

 

do góry