Ciała dyscyplinowane czy podmioty transgresywne? Somatoestetyka fikcyjnych zespołów death- i blackmetalowych

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, Tom 10, Numer 3 (2018) s. 34-46
Konrad Sierzputowski

 

do góry