Przekaz zawarty w twórczości zespołu Aria (Ария) w kontekście badań nad współczesną kulturą rosyjską

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, Tom 10, Numer 3 (2018) s. 47-61
Wiktor Werner

 

do góry