The poet who failed his best play? : Podmiot mówiący w utworach zespołu Nightwish wobec paradygmatu romantycznego

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, Tom 10, Numer 3 (2018) s. 72-87
Anna Svetlova

 

do góry