Głos prekursora heavymetalowego brzmienia... O autobiografii "Iron man" : "Moja podróż przez niebo i piekło z Black Sabbath" Tony’ego Iommiego

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, Tom 10, Numer 3 (2018) s. 95-107
Jakub Kosek

 

do góry