Metal-morfozy : O języku dziennikarstwa metalowego w miesięczniku „Rock’N’Roll” w latach 1990–1991

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, Tom 10, Numer 3 (2018) s. 156-164
Tomasz Florczyk

 

do góry