Kształtowanie się stroju zakonnego w początkach monastycyzmu w Europie (IV-X w.) : Recepcja form ubiorów świeckich : Cz. II = The development of monastic garments in early monasticism in Europe (IVTH-XTH centuries) = Adaptation of secular forms of clothing : Part 2

Studia Ełckie, Tom 17, Numer 3 (2015) s. 237-254
Małgorzata Łukawska

 

do góry