W kierunku realistycznej metafizyki wartości – przyczynek do dyskusji = Towards a realist metaphysics of value – a point in discussion

Studia Ełckie, Tom 17, Numer 4 (2015) s. 337-358
Piotr Mrzygłód

 

do góry