Wizerunek Matki Teresy z Kalkuty na łamach prasy opinii w Polsce = The image of Mother Teresa of Calcutta in the opinion-shaping press in Poland

Studia Ełckie, Tom 18, Numer 1 (2016) s. 41-66
Wojciech Guzewicz, Iwona Frączkiewicz

 

do góry