Biblijne podstawy dogmatu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w wybranej polskiej literaturze teologicznej do 1965 roku = The biblical bases of Assumption of the Blessed Virgin Mary in a selection of the Polish theological literature until 1965

Studia Ełckie, Tom 18, Numer 1 (2016) s. 91-101
Krzysztof Węsierski

 

do góry