Eklezjologia pastoralna i nowa ewangelizacja – inspiracje z nauczania papieża Franciszka na podstawie adhortacji apostolskiej „Evangelii gaudium” = Pastoral ecclesiology and new evangelization – inspirations derived from the pope Francisʼ teaching based on apostolic exortation „Evangelii gaudium”

Studia Ełckie, Tom 18, Numer 2 (2016) s. 187-196
Ryszard Sawicki

 

do góry