O nominacji ks. Jana Klemensa Gołaszewskiego na biskupa wigierskiego uwag kilka = A few remarks on the nomination of Jan Klemens Gołaszewski for the bishop of Wigry

Studia Ełckie, Tom 18, Numer 3 (2016) s. 225-234
Marek Jodkowski

 

do góry