O strukturach polskiego przepowiadania podczas Eucharystii : Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość = The structures of Polish preaching during the Eucharist : Past – present – future

Studia Ełckie, Tom 18, Numer 3 (2016) s. 295-306
Tomasz Szałanda

 

do góry