Obraz Stanów Zjednoczonych i ich mieszkańców konstruowany przez polskie dzieci (na podstawie badań ankietowych w szkole podstawowej w Ełku) =The image of the United States and its inhabitants as constructed by young Poles (based on the surveys conducted in a primary school in Elk)

Studia Ełckie, Tom 18, Numer 4 (2016) s. 327-338
Agnieszka Gilewska

 

do góry