Kreacja Boga i jego wyznawcy w poezji Zygmunta Marka Piechockiego z tomu „Moje herezje” = The creation of God and his follower in Sigmund Marek Piechocki’s poetry in his volume “My heresies”

Studia Ełckie, Tom 18, Numer 4 (2016) s. 385-395
Katarzyna Krysińska

 

do góry