Zaangażowanie Kościoła katolickiego w pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych : na przykładzie wsparcia rodzin na Ukrainie oraz ewakuowanych do Polski) = The involvement of the Catholic Church in providing help to the victims of armed conflicts : a case study of the support provided for families in Ukraine and those evacuated to Poland

Studia Ełckie, Tom 18, Numer 4 (2016) s. 419-430
Paweł Zięba

 

do góry