Różnice i podobieństwa pomiędzy cłem a podatkiem jako daninami publicznymi pobieranymi w międzynarodowym obrocie towarowym : wybrane zagadnienia = Differences and similarities between custom and tax as public levies collected in the international trade in goods : selected issues

Studia Ełckie, Tom 19, Numer 1 (2017) s. 33-43
Adam Drozdek

 

do góry