Początki kultu św. Stanisława Papczyńskiego w Ełku = Beginnings of the cult of St. Stanislaw Papczynski in Elk

Studia Ełckie, Tom 19, Numer 1 (2017) s. 45-60
Ryszard Sawicki

 

do góry