Sprawozdanie z sympozjum naukowego pt. „Od kleryka do kapłana. Panorama formacji seminaryjnej”, Ełk, 18 lutego 2017 r.

Studia Ełckie, Tom 19, Numer 1 (2017) s. 107-109
Ryszard Sawicki

 

do góry