Męka Chrystusa w śpiewach Wielkiego Piątku = The passion of Christ in Good Friday songs

Studia Ełckie, Tom 19, Numer 2 (2017) s. 187-197
Grzegorz Karwoski

 

do góry